Privacyverklaring

Toelichtingen
1.1 Met WRA wordt gerefereerd naar We Repair All, een onderneming gericht op het repareren van iPhones.
1.2 Met klant wordt gerefereerd naar ieder die een overeenkomst sluit met WRA.
1.3. Met overeenkomst wordt bedoeld iedere verbintenis tussen klant en WRA.
1.4 Met dienstverlening wordt bedoeld de uit te voeren werkzaamheden door WRA aan eigendommen klant.
1.5 Met werkzaamheden wordt bedoeld de reparatie aan de iPhone van de klant.
1.6 Website: de website van WRA www.werepairall.nl

Naleving algemene voorwaarden
2.1 De door WRA gestelde voorwaarden zijn op een iedere klant van toepassing.
2.2 Voorwaarden zullen nimmer wijken voor belangen van de klant.

Overeenkomst
3.1 Wanneer de klant en WRA tot een afspraak tot dienstverlening komen, ongeacht telefonisch schriftelijk of verbaal, komt de overeenkomst tot stand.
3.2 De klant heeft het recht de dienstverlening te onderbreken of te wijzigen mits de werkzaamheden nog niet zijn gestart.
3.3 Heeft de klant mogelijke wijzigingen of onderbrekingen wanneer de werkzaamheden begonnen zijn, dienen deze te allen tijde betaald te worden tot dusver de werkzaamheden tot stand zijn gekomen.
3.4 Mochten de klant en WRA onenigheid krijgen in de loop van de overeenkomst, is WRA gemachtigd om de eigendommen van de klant te behouden tot het openstaande bedrag door de klant betaald is aan WRA.

Privacy
4.1 WRA behoudt te allen tijde de gegevens van de klant strikt geheim.
4.2 Wanneer de overeenkomst rond is verkrijgt WRA de toegangscode van de iPhone om onderhoud uit te kunnen voeren waar nodig.
4.3 WRA is gerechtigd om de iPhone naar fabrieksinstellingen te zetten mocht dit nodig zijn.
4.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor een back up van de gegevens van het toestel.
4.5 WRA zal nimmer persoonlijke gegevens van uw toestel verkrijgen of bewaren.

Garantie
5.1 De door WRA gerepareerde onderdelen hebben 6 maanden garantie. Dit is niet van toepassing op door eigen gemaakte schade als valschade gebroken scherm of waterschade. Voor de batterij en het LCD scherm geld een garantie periode van 3 maanden omdat dit gebruik beïnvloedbaar is.
5.2 Na de reparatie staat WRA niet garant voor het verlies van fabrieksgarantie en/ of waterdichtheid van uw toestel.
5.3 WRA is niet aansprakelijk voor de garantie van uw telefoon wanneer u hier zelf aan gesleuteld heeft of ergens anders deze heeft laten maken na de reparatie bij WRA.

Aansprakelijkheid
6.1 WRA zal te allen tijde zo goed mogelijke prestaties proberen te verrichten aan uw toestel, desondanks kan WRA niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet behalen van de gewenste resultaten bij de reparatie.
6.2 Waar WRA te kort zou schieten of andere dergelijke schade aan uw toestel zou aanrichten zal WRA alleen aansprakelijk zijn deze te vergoeden ter hoogte van uw factuur.
6.3 WRA is nimmer aansprakelijk voor eventueel verlies in data.
6.4 WRA is verzekerd tegen overmacht situaties als in inbraak, lekkage, overstroming of brand. noch kan WRA aansprakelijk worden gehouden voor dit verlies. Na uitbetaling van verzekeraar zal WRA een ieder wiens telefoon ten laste is komen te liggen van dit eventuele voorval vergoeden pro rato van het uitgekeerde bedrag.
6.5 Mocht uw eigendom verloren gaan naar toedoen van WRA, zal WRA uw toestel vergoeden naar de dagwaarde tot een maximum van €250.

Contactgegevens
7.1 We Repair All is een bij de KvK genoteerde onderneming. KvK nummer: 84513683. We Repair All heeft een BTW-nummer. BTW-nummer: NL863240483B01.
7.2 We Repair All is gevestigd op Boteyken 349, 3454PD De Meern en Trasmolenlaan 12, 3447GZ Woerden.
7.3 WRA is bereikbaar via e-mail op info@werepairall.nl of telefonisch op nummer 085 401 57 83.

Chat openen
Hi!
Kunnen we je helpen?